Szyby czołowe składają się z dwóch tafli szkła połączonych warstwą folii PVB. Uderzenia przez ziarna żwiru lub piasku, kamienie lub inne „latające" obiekty o różnej masie powodują z reguły uszkodzenie zewnętrznej warstwy szkła. W przypadku ziaren piasku oraz drobnego żwiru powstają drobne, powierzchniowe ubytki o średnicy poniżej jednego milimetra. Uszkodzeń tego typu, pojawiających się na szybie wraz z długością czasu eksploatacji pojazdu usunąć się nie da. Mimo niewielkich rozmiarów, dzięki swej liczebności, to one poprzez upośledzanie widoczności bywają częstą przyczyną wymiany szyb samochodowych.
Uszkodzenia punktowe o większych średnicach, z których część udaje się naprawić nazywamy potocznie „oczkami". Oto przykłady najczęściej spotykanych oczek:

Wołowe oczko to uszkodzenie punktowe o średnicy do 5-6 mm połączone z niewielkim powierzchniowym ubytkiem szkła w punkcie uderzenia oraz koncentrycznymi pierścieniami wokół niego. Uszkodzenie to może, ale nie musi penetrować do warstwy foliowej laminowanej szyby.

Uszkodzenie podobne do opisanego powyżej, o średnicy od kilku milimetrów do kilku centymetrów, penetrujące do warstwy foliowej PVB. Koncentryczne pierścienie są tu ciemniejsze i dzięki temu bardziej wyraźne.

Gwiazdka jest uszkodzeniem punktowym z drobnymi spękaniami rozchodzącymi się promieniście od punktu uderzenia. Spękań tych może być ich kilka lub kilkanaście. Ubytek szkła w punkcie uderzenia w przypadku gwiazdki jest niewielki.

Uszkodzenie kombinowane łączy elementy typowe dla wołowego oka z uszkodzeniami będącymi atrybutami gwiazdki. Wystarczy jedno pęknięcie wychodzące z punktu uderzenia choćby najmniejszego wołowego oczka, by było ono uszkodzeniem kombinowanym.

Dobrze, by uszkodzenie szyby zostało zabezpieczone natychmiast po jego powstaniu. Szanse na naprawę bezśladową są w takich przypadkach znacznie wyższe. Nasza firma dysponuje tego typu zabezpieczeniami. Tak czy inaczej naprawę należy przeprowadzić możliwie szybko, gdyż miejsce uszkodzenia szybko ulega zabrudzeniu trudnemu do usunięcia. Dodatkowo uszkodzenia szyby mają tendencję do ekspansji. Oznacza to, że szybę nadająca się do naprawy dziś lub jutro, po pewnym trzeba będzie po prostu wymienić.

Uszkodzenia szyby w formie pęknięć powstają zwykle wskutek uderzenia w szybę kamienia. Nie dochodzi tu do ubytku szkła w punkcie uderzenia lub wewnętrznych spękań szyby. Pęknięcie ma zwykle, choć niestety nie zawsze charakter liniowy. Jego głębokość może być równa grubości zewnętrznej warstwy szkła laminowanej szyby, choć niekoniecznie. Bywa, że szyba pęka od środka, co utrudnia proces naprawy. W przypadku świeżych, niezabrudzonych pęknięć, trudno jest odnaleźć miejsce pęknięcia. Pęknięcia zabrudzone, po naprawie mogą pozostawiać szarawą smugę cienia.
Auto Szyby Centrum, 26-610 Radom, ul. Słowackiego 57 (wjazd od ul. Giserskiej), Tel: 48 363 21 38, Tel: 48 363 05 10
Auto Szyby Centrum © 2012